Croatia Records d.d.
Makarska 3, 10040 Zagreb / Hrvatska

tel.: +385 1 2900 800; fax.: +385 1 2900 811
e- mail: webshop@crorec.hr • www.crorec.hr

OIB: 45495790992
MB: 03229637

Društvo je upisano u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS080034452
Temeljni kapital: 22.813.200,00 kn
Izdanih dionica: 114.066
Direktor: Želimir Babogredac

Info telefon web trgovine: +385 1 2900 831

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 09:00 do 17:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada:
Makarska 3, 10040 Zagreb
Službeni e-mail: webshop@crorec.hr