Pobjednici nagradnog natječaja:

Mateo Vujatović
Nikola Martić
Vinko Falat

Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Croatia Records d.o.o, Makarska 3, 10040 Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj „Osvoji CD „Razni izvođači – 40 velikih hitova – Tulum za dušu – Evo noći, evo ludila“ provodi se u svrhu promocije Organizatora, na teritoriju Republike Hrvatske.
Nagradni natječaj traje od 28.04. do 01.05. 2021. do 23:59 h.


Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada su 3 CD-a „Razni izvođači – 40 velikih hitova – Tulum za dušu – Evo noći, evo ludila“. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Dobitnik prihvaća uvjete natječaja i obveze koje iz njega proizlaze.


Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).


Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U periodu trajanja natječaja zadatak korisnika će biti sljedeći:

  • Napisati u komentar na Facebook stranici kako bi izgledao vaš idealan provod za Praznik rada te uz koju pjesmu se najbolje zabavljate.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA
Izbor dobitnika vrši tročlani žiri koji čine zaposlenici Organizatora. Žiri će odabrati tri dobitnika i nagraditi ih s 3 CD-a „Razni izvođači – 40 velikih hitova – Tulum za dušu – Evo noći, evo ludila“ kako je navedeno u članku 3 iznad. Ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici Croatia Records webshop: https://webshop.crorec.hr/


Članak 7: KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnici će biti kontaktirani putem društvene mreže Facebook u vezi podataka za dostavu nagrade. Nagrada će biti poslana na adresu dobitnika. Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje osobne podatke, pogledajte odjeljak „Osobni podaci“ ispod.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Dobitnici nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.


Članak 9: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo na nagradu. Organizator ne snosi odgovornost ako nagrada ne bi mogla biti isporučena dobitniku, uslijed razloga koji su van njegovog utjecaja. Organizator pridržava pravo da iz natječaja ukloni i diskvalificira sav uvredljiv i neprimjeren sadržaj po vlastitoj procjeni.

Članak 10: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovo ime, lik, fotografija i podijeljeno iskustvo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video materijalu, na društvenim mrežama i web stranici organizatora, bez ikakvih ograničenja.


ČLANAK 11: OSOBNI PODACI

Voditelj obrade osobnih podataka koje sudionici dostave tijekom nagradnog natječaja je Organizator.
Osobne podatke koje sudionik dostavi Organizatoru sukladno članku 8, Organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira dobitnika i nakon toga, slanja nagrada dobitnicima, i to sukladno ovim Pravilima natječaja.
Nakon odabira dobitnika, Organizator će izbrisati osobne podatke sudionika koji nisu odabrani kao dobitnici. Isto tako, Organizator će, nakon slanja nagrada dobitnicima, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana pisanog dokaza o prijemu nagrade, izbrisati i osobne podatke dobitnika. Dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno. Osobni podaci sudionika bit će obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu naznačenu iznad i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Dobitnici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, slanjem zahtjeva za ostvarenje bilo kojih od ovih prava na email adresu webshop@crorec.hr.  Na istu adresu se sudionici mogu obratiti Organizatoru ukoliko imaju bilo koje pitanje u vezi obrade osobnih podataka.
Dobitnik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava za posljedicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u nagradnom natječaju. Osobni podaci dobitnika mogu biti ustupljeni trećim licima – dostavnim službama koje će dobitnicima nagradnog natječaja dostavljati nagrade.

Članak 12: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici sa navršenih 16, imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom.

Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

Članak 13: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice natječaja.